Prior Kinnisvara tegeleb ehitus- ja kasutuslubade vormistamisega. Tavaliselt taotletakse enne ehitamise alustamist ehitusluba, tihti jäetakse erinevatel põhjustel kasutusluba ehitise valmimisel vormistamata. Lisaks seadusest tulenevale nõudele, on kasutusloa olemasolu oluline argument kinnisvara müümisel.

  • Nõuandlik konsultatsioon
  • Korrastatud dokumentatsioon
  • Vajalikud kooskõlastused
  • Ehitus- ja kasutuslubade vormistamine
Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior Prior